Het Team

Carlinde Adriaanse

Samen met man en zoon en dochter woon ik inmiddels 17 jaar met veel plezier in het mooie Overveen. We maken wekelijks wel een keer een wandeling of fietstocht door de duinen, naar het strand of de zee. Ik ben gepromoveerd stadssocioloog, onderzoeker en public mediator. Vanuit mijn eigen bedrijf Adriaanse-Research & Mediation verricht ik onderzoek en begeleid ik projecten op het terrein van zelfbouw, herbestemming van leegstand vastgoed, milieuvriendelijk bouwen en wonen voor verschillende leefstijlen, bewonersparticipatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Kort gelden startte ik met het bewonersinitiatief DuurzaamOverveen omdat ik in mijn (schaarse) vrije tijd iets wil bijdragen aan de verdere verduurzaming van ons dorp en dat graag met anderen samen wil doen. Doel van DuurzaamOverveen is dan ook om een netwerk van actieve bewoners op te bouwen die zich samen inzetten hiervoor. Op basis van keukentafelgesprekken met dorpsgenoten ontwikkelde ik een online survey om het draagvlak te peilen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen voor en door Overveners. Inmiddels zijn we met een groeiend aantal mensen actief om DuurzaamOverveen grotere bekendheid te geven en concrete activiteiten op te zetten! Op dit moment organiseren we een collectieve Inkoopactie voor zonnepanelen. Andere ideeën die op stapel staan: een reparatiecafé, een biologische/duurzaamheidsmarkt, samen een dorpsenergiecoöperatie opzetten, samen energiemaatregelene nemen in onze woningen en een zomerpicknick voor het hele dorp met allemaal heerlijke duurzame en biologsiche gerechtjes die we samen maken. Welk idee heb jij? En welke specialistische kennis en ervaring heb je die je wilt inzetten voor DuurzaamOverveen? Laat maar weten, super als je meedoet!


Caspar Honee

Graag draag ik een steentje bij aan DuurzaamOverveen. Een buurt-auto, groene energie of een buurt-schuur zijn ideen die we prima samen kunnen realiseren.


Maaike Brouwer

De naam DuurzaamOverveen sprak me direct aan. Leuk, zo’n buurtinitiatief! Daarom heb ik me tijdens de eerste bewonersbijeenkomst aangemeld als vrijwilliger om teksten te schrijven. Want dat is wat ik doe in het dagelijks leven. Ik ben ZZP’er en mijn bedrijf heet maaike heeft tekst. Ik schrijf in opdracht van bedrijven en instellingen, profit en non-profit. Mijn specialisatie is dat ik generalist ben, ik heb een brede belangstelling. Ik woon ruim twintig jaar in Overveen, met mijn man en onze kat. Zoon Max en dochter Eva zijn inmiddels het huis uit en studeren allebei.


Samen bereiken we meer!

DuurzaamOverveen staat nog in de kinderschoenen, we willen ons netwerk graag uitbreiden met enthousiaste, actieve Overveners. Omdat we samen meer bereiken. Doe en denk ook mee aan een duurzamer Overveen en meld je aan via duurzaamoverveen@live.nl