Nieuw Project

Op initiatief van Vereniging DuurzaamOverveen is het Dorpsgericht Energiebesparingsproject Bloemendaal ontwikkeld.
Een dorpskerngerichte aanpak met inzet van onafhankelijke en lokale partijen kan bewoners ontzorgen, biedt vertrouwen en maakt dat bewoners samen concrete stappen kunnen nemen