Zonnestroomdaken gezocht

Binnen de regio worden momenteel een aantal initiatieven gestart om daken van gebouwen te voorzien van zonnepanelen ten behoeve van omwonenden. In Haarlem heeft het project op de Fablo tennishal hier voor een doorbraak gezorgd. Inmiddels zijn andere projecten in Haarlem al gerealiseerd en staan er nieuwe op stapel. Eén ervan betreft het dak van het Nova College aan de randweg. Deze projecten mogen zich verheugen in grote belangstelling van omwonenden. Zie ook: https://kennemerenergie.nl/2018/03/23/enorme-belangstelling-zonnestroomd...
 
Het momentum is daar en het is dus tijd om door te pakken, ook in Overveen en de rest van de gemeente Bloemendaal! Vandaar de oproep: heeft u of uw organisatie een dak van enige omvang dat geschikt zou kunnen zijn voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen (minimaal zo'n 250 stuks, ongeveer 400m2), meldt u aan bij de vereniging Duurzaam Overveen (duurzaamoverveen@gmail.com). Samen met Kennemer Energie kunnen we dan kijken of uw dak geschikt is (te maken) voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee!