Duurzame meetdienst

De winter nadert en wordt het weer mogelijk om een beroep te doen op onze duurzame meetdienst om te bepalen op welke plaatsen uw wonoing “warmte lekt” en om adviezen te ontvangen hoe zoiets kan worden voorkomen c.q. kan worden verholpen. Dit alles in het kader van energie-transitie voor woningen. Duurzaam Overveen beschikt daarvoor over een zeer moderne infrarood camera met up-to-date rapportage mogelijkheden. De evaluatie van het seizoen 2018-2019 is beschikbaar. Meer informatie vindt u op onze website pagina.

Een duurzaam 2019

De overheid, het bedrijfsleven en heel veel burgers van Nederland zijn er inmiddels wel van doordrongen: Duurzaam is de toekomst. Het akkoord van Parijs is alweer ruim 4 jaar geleden getekend en, hoewel de euforie misschien iets is getemperd, worden de plannen steeds concreter. Er is reden voor optimisme en dus tijd om door te pakken in het nieuwe jaar.
 
Natuurlijk geldt dat ook voor ons Overveners en Duurzaam Overveen kan daarbij helpen. Kijkt u eens naar de verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daar gaan we komend jaar gewoon weer mee door. Iedere 6 weken is er een Repair Café. De vaste ploeg van reparateurs kunnen samen met u vaak uw defecte apparaat, kledingstuk of wat dan ook, behoeden voor de afvalberg. 
Een ander voorbeeld: de Duurzame Meettas. Ook in 2019 is die gewoon beschikbaar voor iedereen die wil weten wat het (sluip)verbruik is van al die apparaten in huis. Gewoon gratis! Reken maar dat je onduurzame “ontdekkingen” zult doen, die vaak met kleine maatregelen kunnen worden verholpen.