Duurzame Meetdienst

Het doel van de Duurzame Meetdienst is om dorpsgenoten zich bewust te laten worden van het verbruik van allerlei apparaten in en om het huis. Bewustwording is immers de eerste stap naar besparing!
 
Wat kun je van de Duurzame Meetdienst verwachten?

 • Uitvoeren van metingen in de volgende categorieën:  Sluipverbruik, Grootverbruikers, Waterverbruik, Koelen en Vriezen, Tocht en Isolatie (alleen in de winter) en Bandenspanning. Niet alle metingen zijn even nauwkeurig; ze geven wel een goede indicatie. De metingen duren ca. 2 uur.
 • Het beschikbaar stellen van enkele eenvoudige meetapparaten voor de duur van één week om zelf verbruik te kunnen bepalen (bijvoorbeeld: wat is het verbruik van drogen van de was in mijn wasdroger?)
 • Een (digitaal) rapport van de metingen in de genoemde categorieën. Hierin zijn ook mogelijke maatregelen benoemd waarmee besparingen kunnen worden behaald inclusief indicatie van terugverdientijd. In het rapport zijn tal van hyperlinks opgenomen naar producten en achtergrondinformatie.
 • Het samen doornemen van het meetrapport, circa één week na de meting.
 • Het delen van de eigen ervaringen.

 
Wat kun je niet van de Duurzame Meetdienst verwachten?

 • Selecteren, aanschaffen en installeren van apparatuur die als mogelijke maatregel zijn benoemd. De keuze en verantwoordelijkheid voor aanschaf ligt dan ook bij jou.
 • Weghalen van kasten, plinten e.d. daar waar stekkers moeilijk bereikbaar zijn.
 • Het eventueel  opnieuw instellen van apparatuur wanneer deze, nadat de spanning er af is geweest, zijn configuratie is kwijtgeraakt.
 • Herhalingsbezoeken (anders dan het doornemen van het rapport). Het meten moet in één keer goed. Goede voorbereiding is dus gewenst.
 • Rapportage op papier.

 
Wat verwacht de Duurzame Meetdienst van jou?

 • De intentie om daadwerkelijk iets aan je verbruik te gaan doen.
 • Het invullen van de checklist.
 • Het bijwonen van de metingen, oa. om aan te geven waar apparaten zich bevinden.
 • Het zelf uitvoeren van een aantal eenvoudige metingen in de categorie Grootverbruikers.
 • Optioneel: het delen van je (positieve of negatieve) ervaringen van jouw besparingsmaatregelen.

 
Heb je interesse in een bezoek van de Duurzame meetdienst?  Stuur dan een emailtje naar warmtescan@duurzaamoverveen.nl

http://duurzaamoverveen.nl/sites/duurzaamoverveen.nl/files/default_images/DuurzaamOverveen_logo.jpg