Waarom Duurzaam Overveen?

Duurzaam

Hoe het allemaal begon…..

Duurzaam Overveen is in 2011 gestart in Overveen op initiatief van Carlinde Adriaanse. Zij hield met buren en andere dorpsgenoten keukentafelgesprekken rond de vraag: “Wat zouden we zelf kunnen doen om ons dorp te verduurzamen?” De gesprekken leverden een lijst van ideeën. Met subsidie van de gemeente Bloemendaal is vervolgens een draagvlakpeiling uitgevoerd om te onderzoeken voor welke duurzame ideeën de inwoners van Overveen het meest warm lopen.

Tijdens goed bezochte bijeenkomsten zijn de uitkomsten gedeeld. Vervolgens is met een groep enthousiaste vrijwilligers gestart met de uitvoering van de uitvoering van de duurzame ideeën waarvoor het meeste draagvlak bleek te zijn. Dit waren onder meer: de collectieve inkoop van zonnepanelen en andere energetische maatregelen voor de verduurzaming van de woning; het openen van een Repair Café; het organiseren van kledingruilbeurzen.

Omdat het initiatief aan bleek te slaan in Overveen en ook in de andere dorpen van de gemeente Bloemendaal en daarbuiten, is onlangs besloten om de Vereniging Duurzaam Overveen  op te richten.In augustus 2019 heeft dat zijn beslag gekregen door middel van officiële statuten. Bij de totstandkoming van deze statuten is notaris kantoor Jager, Stuijt en Einarson uit Heemstede -vanuit hun duurzaamheidsbeleid- bereid geweest als sponsor van de Vereniging Duurzaam Overveen op te treden. De vereniging bestaat uit een bestuur, een team van enthousiaste vrijwilligers en een groeiend aantal leden, vrienden en donateurs, woonachtig van de regio Kennemerland.

Samenleving….

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn bewoners lokale energie initiatieven gestart (zie hieropgewekt.nl ). Crises op het terrein van klimaat en energie en zorg om verspilling grondstoffen in combinatie met een terugtredende overheid leiden tot een verschuiving in de samenleving. We zien een beweging van centraal naar decentraal (bestuur), van exploiteren naar coöpereren (cultuur) en van regisseren naar faciliteren (werkwijze). Deze veranderingen vormen de zaadjes voor een transitie naar een duurzaam Nederland.

Onze ambitie….

De ambitie van de Vereniging Duurzaam Overveen gaat verder dan gezamenlijke energieproductie en –besparing. Afhankelijk van wat we als Overveners willen, kunnen we ook activiteiten ontwikkelen op het vlak van voedsel, hergebruik en gedeeld gebruik. Ook kunnen we denken aan sociale projecten in de sfeer van informele (ouderen)zorg. Natuurlijk zoeken we daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande projecten, zoals het Landje van de Boer, winkeliersvereniging Overveen, ouderenbezoekproject St. Jacob enz.