Waarom DuurzaamOverveen?

Hoe het allemaal begon…..

Het begon allemaal aan de keukentafel van Carlinde Adriaanse (stadssociologe). Zij vroeg buurtgenoten naar hun ideeën over activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheid van Overveen. Ook organiseerde zij een online enquête om te onderzoeken waar Overveners concreet behoefte aan hebben. “Twee thema’s kwamen daarin steeds terug: energiezuinig wonen en sociale samenhang (zorg voor elkaar).” Carlinde richtte de vereniging DuurzaamOverveen op heeft inmiddels een aantal  bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Ze hoopt dat haar initiatief wordt opgepakt door zoveel mogelijk mede-Overveners. DuurzaamOverveen staat niet op zichzelf.

Samenleving….

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn bewoners lokale energie initiatieven gestart (zie hieropgewekt.nl ). Crises op het terrein van klimaat en energie en zorg om verspilling grondstoffen in combinatie met een terugtredende overheid leiden tot een verschuiving in de samenleving. We zien een beweging van centraal naar decentraal (bestuur), van exploiteren naar coöpereren (cultuur) en van regisseren naar faciliteren (werkwijze). Deze veranderingen vormen de zaadjes voor een transitie naar een duurzaam Nederland.

Onze ambitie….

De ambitie van DuurzaamOverveen gaat verder dan gezamenlijke energieproductie en –besparing. Afhankelijk van wat we als Overveners willen, kunnen we ook activiteiten ontwikkelen op het vlak van voedsel, hergebruik en gedeeld gebruik. Ook kunnen we denken aan sociale projecten in de sfeer van informele (ouderen)zorg. Natuurlijk zoeken we daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande projecten, zoals het Landje van de Boer, winkeliersvereniging Overveen, ouderenbezoekproject St. Jacob enz.