Repair Café Overveen

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona virus wordt het Repair Café van 4 april, 16 mei en 27 juni a.s. afgelast. Het eerstkomende Repair Café staat voorlopig gepland voor 26 september a.s. We wachten af hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

Het Repair Café Overveen is in 2020 in het sfeervolle gebouw Tinholt van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17, aanwezig op zaterdag 26 september tussen 13:00 en 16:00 uur (voorlopige planning).

   

Voor 2020 zijn verder de onderstaande zaterdagen vastgelegd tussen 13:00 en 16:00 uur:  16 mei; 27 juni; 26 september (samen met het Kledingruil Café); 31 oktober , 19 december.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons Repair Café Overveen. Berichten voor het Repair Café Overveen kunt u sturen naar ons emailadres repaircafe@duurzaamoverveen.nl

Kledingruilcafé

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona virus is het Kledingruil Café van 4 april a.s. afgelast. Voorlopig gaan we uit van een nieuwe datum van 26 september a.s. We wachten af hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

Het kledingruilcafé wordt gehouden in het sfeervolle gebouw van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17 Overveen en vindt (voorlopig) plaats op 26 september. Klik hier voor meer informatie over ons kledingruilcafé. Alvast geïnteresseerd in onze poster van 4 april ? Komt u per auto dan graag parkeren op het parkeerterrein(tje) aan de Willem de Zwijgerlaan.

Veilig zelf eenvoudige elektrische reparaties uitvoeren

Het corona virus is mede oorzaak dat onderstaande bijeenkomst wordt uitgesteld tot later. Ook bleken te weinig deelnemers op dezelfde dag te kunnen waardoor de noodzaak ontstond om tweemaal bijeen te komen. Daar hebben we niet toe besloten omdat de kosten dan te hoog zouden worden. De coördinator van het Repair Café Vogelenzang is de woordvoerder en zal jullie regelmatig geïnformeerd houden.

De coördinatoren van de Repair Café’s Vogelenzang en Overveen hebben gepeild of er belangstelling bestaat om een korte cursus te organiseren voor mensen die graag zelf eenvoudige elektrische reparaties zouden willen uitvoeren maar tegen dat “elektrische gedoe” aanhikken. Die belangstelling is er inderdaad; 12 personen hebben zich inmiddels aangemeld en er is besloten dat we de cursus gaan opstarten in de maand april. Deelnemers worden op korte termijn geïnformeerd. Nadere informatie kunt u hier en ook hier vinden.

Warmtescan woningen

Infrarood(warmte)scan van uw woning
Duurzaam Overveen beschikt daarvoor over een  moderne infrarood camera met up-to-date rapportage mogelijkheden voor het kunnen uitvoeren van warmteverlies metingen aan uw woning. Na aanmelding maken wij daarvoor een afspraak met u. Meer informatie vindt u op de desbetreffende pagina op onze website.

OP DIT MOMENT HEBBEN WIJ HET MAXIMUM AANTAL METINGEN BEREIKT. WIJ KUNNEN DEZE WINTER -VOORLOPIG- GEEN NIEUWE AANVRAGEN AANNEMEN. NIEUWE AANMELDERS KOMEN OP EEN WACHTLIJST.

Wij kunnen -op dit moment- alleen aanvragen in behandeling nemen van inwoners van de dorpskern Overveen in verband met de beschikbaarheid van de fotograaf. Met aanmelders op de wachtlijst uit het vorig seizoen zal uiteraard een afspraak worden gemaakt. Indien er belangstellenden zijn uit de andere dorpskernen van de gemeente Bloemendaal om door ons te worden opgeleid tot “warmtescan-fotograaf” dan zouden wij ook aanvragen uit de andere dorpskern kunnen honoreren. Graag aanmelden via secretaris-penningmeester@duurzaamoverveen.nl

Een aanvraag voor deze metingen kunt u richten aan warmtescan@duurzaamoverveen.nl

Een duurzaam 2020

De overheid, het bedrijfsleven en heel veel burgers van Nederland zijn er inmiddels wel van doordrongen: Duurzaam is de toekomst. Het akkoord van Parijs is alweer ruim 5 jaar geleden getekend en, hoewel de euforie misschien iets is getemperd, worden de plannen steeds concreter. Er is reden voor optimisme en dus tijd om door te pakken in het nieuwe jaar.
 
Natuurlijk geldt dat ook voor ons Overveners en Duurzaam Overveen kan daarbij helpen. Kijkt u eens naar de verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daar gaan we komend jaar gewoon weer mee door. Ongeveer iedere 6 weken is er een Repair Café, in 2020 acht keer in totaal.  De vaste ploeg van reparateurs kunnen samen met u vaak uw defecte apparaat, kledingstuk of wat dan ook, behoeden voor de afvalberg. En twee maal per jaar is er het Kledingruil Café. Ook de infrarood warmtescan foto’s met een advies hoe je huis energiezuiniger te maken worden steeds meer gevraagd. Nog een voorbeeld: de Duurzame Meettas. Ook in 2020 is die gewoon beschikbaar voor iedereen die wil weten wat het (sluip)verbruik is van al die apparaten in huis. Gewoon gratis! Reken maar dat je onduurzame “ontdekkingen” zult doen, die vaak met kleine maatregelen kunnen worden verholpen.