“Tegelwippen”

In Nederland bestaat de competitie tussen gemeenten waar de meeste tegels gewipt worden en in de vrijkomende ruimte gras, platen en/of bomen worden ge(her)plant. Bloemendaal heeft in dit circuit niet meegedaan, in oktober loopt dit project trouwens af. Mocht er van uw kant komend jaar belangstelling zijn om hier actie te ondernemen stuur dan een mailtje naar
duurzaamoverveen@gmail.com
Ter nadere kennismaking kunt vast kijken op deze website.

Repair Café Overveen

HET REPAIR CAFÉ VAN 10 SEPTEMBER GAAT HELAAS NIET DOOR. KOM DUS NIET NAAR ONS TOE, WE ZIJN ER ECHT NIET.

Voor 2022 zijn de volgende data gereserveerd op de zaterdagen: 22 oktober en 10 december. Van 13:00 – 16:00 uur.

Het Repair Café Overveen wordt gehouden in het sfeervolle gebouw Tinholt van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17.

   Advies: KOOP GEEN TROEP

Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons Repair Café Overveen. Berichten voor het Repair Café Overveen kunt u sturen naar ons emailadres repaircafe@duurzaamoverveen.nl

Een duurzaam 2022

De overheid, het bedrijfsleven en heel veel burgers van Nederland zijn er inmiddels wel van doordrongen: Duurzaam is de toekomst. Het akkoord van Parijs is alweer ruim 6 jaar geleden getekend en, hoewel de euforie misschien iets is getemperd, worden de plannen steeds concreter. Er is reden voor optimisme en dus tijd om door te pakken in het nieuwe jaar.
 
Natuurlijk geldt dat ook voor ons Overveners en Duurzaam Overveen kan daarbij helpen. Kijkt u eens naar de verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daar gaan we komend jaar zoveel als mogelijk  mee door, passend binnen de COVID-19 maatregelen. In principe is er ongeveer iedere 6 weken een Repair Café, in 2021 staat dat acht keer gepland.  De vaste ploeg van reparateurs kunnen samen met u vaak uw defecte apparaat, kledingstuk of wat dan ook, behoeden voor de afvalberg. En twee maal per jaar is er het Kledingruil Café. Ook de infrarood warmtescan foto’s met een advies hoe je huis energiezuiniger te maken worden steeds meer gevraagd. Nog een voorbeeld: de Duurzame Meettas. Ook in 2021 is die gewoon beschikbaar voor iedereen die wil weten wat het (sluip)verbruik is van al die apparaten in huis. Gewoon gratis! Reken maar dat je onduurzame “ontdekkingen” zult doen, die vaak met kleine maatregelen kunnen worden verholpen.