Repair Café Overveen in 2024

Voor 2024 zijn voorlopig gereserveerd:       20 april, 8 juni, 14 september, 26 oktober en 14 december.

Het Repair Café Overveen wordt gehouden in het sfeervolle gebouw Tinholt van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17.

   Advies: KOOP GEEN TROEP

Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons Repair Café Overveen. Berichten voor het Repair Café Overveen kunt u sturen naar ons emailadres repaircafe@duurzaamoverveen.nl

Kijk ook naar Europese wetgeving over het recht op repareren. 

Een zeer leesbaar en herkenbaar artikel uit de Volkskrant van 31 oktober 2022 over een Repair Café in Groningen.

 

“Tegelwippen”

In Nederland bestaat de competitie tussen gemeenten waar de meeste tegels gewipt worden en in de vrijkomende ruimte gras, platen en/of bomen worden ge(her)plant. Bloemendaal heeft in dit circuit niet meegedaan, in oktober loopt dit project trouwens af. Mocht er van uw kant komend jaar belangstelling zijn om hier actie te ondernemen stuur dan een mailtje naar
duurzaamoverveen@gmail.com
Ter nadere kennismaking kunt vast kijken op deze website.

Een duurzaam 2024

De overheid, het bedrijfsleven en heel veel burgers van Nederland zijn er inmiddels wel van doordrongen: Duurzaam is de toekomst. Het akkoord van Parijs is alweer ruim 10jaar geleden getekend en, hoewel de euforie misschien iets is getemperd, worden de plannen steeds concreter. Er is reden voor optimisme en dus tijd om door te pakken in het nieuwe jaar.
 
Natuurlijk geldt dat ook voor ons Overveners en Duurzaam Overveen kan daarbij helpen. Kijkt u eens naar de verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daar gaan we komend jaar zoveel als mogelijk  mee door.  In principe is er ongeveer iedere 6 weken een Repair Café, in 2024 staat dat acht keer gepland.  De vaste ploeg van reparateurs kan samen met u vaak uw defecte apparaat, kledingstuk of wat dan ook, behoeden voor de afvalberg. En twee maal per jaar is er het Kledingruil Café. . Nog een voorbeeld: de Duurzame Meettas. Ook in 2024 is die gewoon beschikbaar voor iedereen die wil weten wat het (sluip)verbruik is van al die apparaten in huis. Gewoon gratis! Reken maar dat je onduurzame “ontdekkingen” zult doen, die vaak met kleine maatregelen kunnen worden verholpen.