Vereniging Duurzaam Overveen

Vereniging Duurzaam Overveen is een groeiend netwerk van bewoners die zich willen inzetten voor het verduurzamen van ons mooie dorp. We hopen dat steeds meer Overveners mee gaan doen, lid worden van de vereniging en met ideeën komen. Ons motto: samen bereiken we meer en leren we elkaar (beter) kennen. Dat geeft energie en inspiratie voor nieuwe ideeën en activiteiten. De eerste activiteit van de Vereniging Duurzaam Overveen is geweest het organiseren van een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen voor op uw eigen dak.

Duurzaam Overveen is een Vereniging met statuten, met een bestuur en met leden.
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Carlinde Adriaanse (voorzitter) en Tom de Graaff secretaris/penningmeester en Elly Klaassen bestuurslid.

Onder “Het Team” stellen bestuursleden en ondersteuner zichzelf aan je voor.

Het privacybeleid van de Vereniging Duurzaam Overveen is opgesteld op 13 oktober 2019 en wordt geactualiseerd wanneer dit nodig mocht zijn.