Links

Repair Cafe

DuurzaamOverveen heeft Repair Café Overveen opgestart. DuurzaamOverveen heeft zich aangesloten bij de Stichting Repair Café, een landelijke organisatie die initiatiefnemers ondersteunt bij het opstarten en organiseren van Repair Cafés door heel Nederland.

Buurtvereniging Overveen, gebouw Tinholt

DuurzaamOverveen vergadert regelmatig in gebouw Tinholt, de thuisbasis van de Buurtvereniging Overveen. Ook worden hier het Repair Café en het Kledingruil Café georganiseerd.

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Vanaf de website worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het Duurzaam Bouwloket treedt hierbij op als onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. www.duurzaambouwloket.nl

Duurzame Doeners

Duurzame Bloemendaalse koplopers, duurzame Doeners: Op de site van Duurzaam bouwloket staan ook enkele artikelen over over duurzaam actief zijn in Bloemendaal:

Gemeente Bloemendaal

Bloemendaal wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat willen we bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente Bloemendaal ondersteunt duurzame initiatieven en wil zelf het goede voorbeeld zijn.

Zonatlas

Op de link zonatlas kunnen inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en dus voor het opwekken van zonenergie.

Bespaartips

Op deze link bespaartips voor de VvE

Bespaartips algemeen op deze link: bespaartips