Het Team

Carlinde Adriaanse, voorzitter

Samen met man en zoon en dochter woon ik inmiddels 17 jaar met veel plezier in het mooie Overveen. We maken wekelijks wel een keer een wandeling of fietstocht door de duinen, naar het strand of de zee. Ik ben gepromoveerd stadssocioloog, onderzoeker en public mediator. Vanuit mijn eigen bedrijf Adriaanse-Research & Mediation verricht ik onderzoek en begeleid ik projecten op het terrein van zelfbouw, herbestemming van leegstand vastgoed, milieuvriendelijk bouwen en wonen voor verschillende leefstijlen, bewonersparticipatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Nieuw initiatief

Kort gelden startte ik met het bewonersinitiatief DuurzaamOverveen omdat ik in mijn (schaarse) vrije tijd iets wil bijdragen aan de verdere verduurzaming van ons dorp en dat graag met anderen samen wil doen. Doel van DuurzaamOverveen is dan ook om een netwerk van actieve bewoners op te bouwen die zich samen inzetten hiervoor. Op basis van keukentafelgesprekken met dorpsgenoten ontwikkelde ik een online survey om het draagvlak te peilen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen voor en door Overveners. Inmiddels zijn we met een groeiend aantal mensen actief om DuurzaamOverveen grotere bekendheid te geven en concrete activiteiten op te zetten.

Nog meer ideeën

Andere ideeën die op stapel staan: een biologische/duurzaamheidsmarkt, samen een dorpsenergiecoöperatie opzetten, samen energiemaatregelene nemen in onze woningen en een zomerpicknick voor het hele dorp met allemaal heerlijke duurzame en biologsiche gerechtjes die we samen maken. Welk idee heb jij? En welke specialistische kennis en ervaring heb je die je wilt inzetten voor DuurzaamOverveen? Laat maar weten, super als je meedoet!


Tom de Graaff, secretaris (a.i.)
Na tien jaar als koopvaardij officier te hebben gevaren ben ik als docent begonnen in het hoger beroepsonderwijs aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam. Na de HBO-fusieronde in 1987 werd ik directeur van de Technische en Maritieme Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 1997 tot 2004 ben ik als projectleider/manager werkzaam geweest in Noord Holland bij het ROC Horizon College, o.a. bij de bouw van drie nieuwe schoolgebouwen en bij het afstoten van 38 daardoor vrijkomende locaties. In 2004 ben ik gepensioneerd. Ik ben op dit moment nog steeds actief in de Vereniging Bewonersraad Prins Hendriklaan Oost e.o. als secretaris-penningmeester, van 2006 tot 1 april 2019 ben ik actief geweest als secretaris van de Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers. Ik mocht in 2018 voor mijn vrijwilligerswerk de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau ontvangen. Vanaf 1 april 2019 ben ik voorzitter van de Stichting Steunfonds Landelijke Unie Van Vrijwilligers. Bij Duurzaam Overveen ben ik vanaf 1 januari van dit jaar tevens coördinator van het Repair Café Overveen.
Elly Klaassen, penningmeester

Zestien jaar geleden ben ik met man en kinderen neergestreken in het mooie Overveen. Inmiddels zijn de kinderen alweer het huis uit en genieten man en ik meer dan ooit van de prachtige omgeving. Ruim twintig jaar heb ik in de filmindustrie gewerkt als zelfstandig film- en tvproducent en zakelijk leider van een 2e fase HBO filmopleiding, en daarna als projectsecretaris/-leider in de ICT. Op dit moment werk ik als fondsenwerver voor het Klederdracht Museum in Amsterdam. Betrokken bij DuurzaamOverveen als penningmeester sinds 2015 omdat ik de noodzaak voel voor een meer duurzame manier van leven, en daar op buurtniveau enthousiasme voor wil kweken. Wij hebben sinds 5 jaar zonnepanelen op het dak van ons huis en zonnestroomdelen in de Fablo sporthal. Verder hebben we een gedeelte van de hemelwaterafvoer afgekoppeld zodat er een grote reservevoorraad regenwater opgeslagen is voor droge tijden, de overloop gaat regelrecht naar het grondwater.


Caspar Honée, IT-ondersteuner

Graag draag ik een steentje bij aan DuurzaamOverveen. Een buurt-auto, groene energie of een buurt-schuur zijn ideeën die we prima samen kunnen realiseren.