Het Team

Carlinde Adriaanse, voorzitter

Samen met man en zoon en dochter woon ik inmiddels 17 jaar met veel plezier in het mooie Overveen. We maken wekelijks wel een keer een wandeling of fietstocht door de duinen, naar het strand of de zee. Ik ben gepromoveerd stadssocioloog, onderzoeker en public mediator. Vanuit mijn eigen bedrijf Adriaanse-Research & Mediation verricht ik onderzoek en begeleid ik projecten op het terrein van zelfbouw, herbestemming van leegstand vastgoed, milieuvriendelijk bouwen en wonen voor verschillende leefstijlen, bewonersparticipatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Nieuw initiatief

Een aantal jaren geleden startte ik met het bewonersinitiatief Duurzaam Overveen omdat ik in mijn (schaarse) vrije tijd iets wil bijdragen aan de verdere verduurzaming van ons dorp en dat graag met anderen samen wil doen. Doel van Duurzaam Overveen is dan ook om een netwerk van actieve bewoners op te bouwen die zich samen inzetten hiervoor. Op basis van keukentafelgesprekken met dorpsgenoten ontwikkelde ik een online survey om het draagvlak te peilen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen voor en door Overveners. Inmiddels zijn we met een groeiend aantal mensen actief om Duurzaam Overveen grotere bekendheid te geven en concrete activiteiten op te zetten.

Nog meer ideeën

Andere ideeën die op stapel staan: een biologische/duurzaamheidsmarkt, samen een dorpsenergiecoöperatie opzetten, samen energiemaatregelen nemen in onze woningen en een zomerpicknick voor het hele dorp met allemaal heerlijke duurzame en biologische gerechtjes die we samen maken. Welk idee heb jij? En welke specialistische kennis en ervaring heb je die je wilt inzetten voor Duurzaam Overveen? Laat maar weten, super als je meedoet! Ik ben bereikbaar via voorzitter@duurzaamoverveen.nl

In een interview met NH nieuws van oktober 2022  kijkt Carlinde terug op de afgelopen 11 jaar. Lees het interview.


Tom de Graaff, secretaris / penningmeester

Na tien jaar als koopvaardij officier te hebben gevaren ben ik als docent begonnen in het hoger beroepsonderwijs aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam. Na de HBO-fusieronde in 1987 werd ik directeur van de Technische en Maritieme Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 1997 tot 2004 ben ik als projectleider/manager werkzaam geweest in Noord Holland bij het ROC Horizon College, o.a. als begeleider van het fusieproces, bij de bouw van drie nieuwe schoolgebouwen en bij het afstoten van 38 daardoor vrijkomende locaties. In 2004 ben ik gepensioneerd. Ik ben op dit moment nog steeds actief in de Vereniging Bewonersraad Prins Hendriklaan Oost e.o. als secretaris-penningmeester, van 2006 tot 1 april 2019 ben ik actief geweest als secretaris van de Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers. Van 2006 tot april 2019 was ik tevens voorzitter van het LOVZ, het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorgsector, waar de 18 grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland aan deelnemen.  Ik mocht in 2018 voor mijn vrijwilligerswerk de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau ontvangen. Vanaf 1 april 2019 ben ik voorzitter van de Stichting Steunfonds Landelijke Unie Van Vrijwilligers. Bij Duurzaam Overveen ben ik vanaf 1 januari van dit jaar, naast secretaris/penningmeester,  tevens coördinator van het Repair Café Overveen. Bij Welzijn Bloemendaal sta ik ingeschreven als vrijwilliger fondsenwerving en  voor o.a. hulp bij het invullen van belastingformulieren voor ouderen en voor hulp bij het op orde brengen van de  thuisadministratie van (vaak kwetsbare) ouderen. Ik ben bereikbaar via secretaris-penningmeester@duurzaamoverveen.nlCaspar Honée, IT-ondersteuner

Graag draag ik een steentje bij aan Duurzaam Overveen. Een buurt-auto, groene energie of een buurt-schuur zijn ideeën die we prima samen kunnen realiseren.