Het Team

Carlinde Adriaanse, voorzitter

Samen met man en zoon en dochter woon ik inmiddels 17 jaar met veel plezier in het mooie Overveen. We maken wekelijks wel een keer een wandeling of fietstocht door de duinen, naar het strand of de zee. Ik ben gepromoveerd stadssocioloog, onderzoeker en public mediator. Vanuit mijn eigen bedrijf Adriaanse-Research & Mediation verricht ik onderzoek en begeleid ik projecten op het terrein van zelfbouw, herbestemming van leegstand vastgoed, milieuvriendelijk bouwen en wonen voor verschillende leefstijlen, bewonersparticipatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Kort gelden startte ik met het bewonersinitiatief DuurzaamOverveen omdat ik in mijn (schaarse) vrije tijd iets wil bijdragen aan de verdere verduurzaming van ons dorp en dat graag met anderen samen wil doen. Doel van DuurzaamOverveen is dan ook om een netwerk van actieve bewoners op te bouwen die zich samen inzetten hiervoor. Op basis van keukentafelgesprekken met dorpsgenoten ontwikkelde ik een online survey om het draagvlak te peilen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen voor en door Overveners. Inmiddels zijn we met een groeiend aantal mensen actief om DuurzaamOverveen grotere bekendheid te geven en concrete activiteiten op te zetten. Andere ideeën die op stapel staan: een biologische/duurzaamheidsmarkt, samen een dorpsenergiecoöperatie opzetten, samen energiemaatregelene nemen in onze woningen en een zomerpicknick voor het hele dorp met allemaal heerlijke duurzame en biologsiche gerechtjes die we samen maken. Welk idee heb jij? En welke specialistische kennis en ervaring heb je die je wilt inzetten voor DuurzaamOverveen? Laat maar weten, super als je meedoet!


Maaike Brouwer, secretaris

De naam DuurzaamOverveen sprak me direct aan. Leuk, zo’n buurtinitiatief! Daarom heb ik me tijdens de eerste bewonersbijeenkomst aangemeld als vrijwilliger om teksten te schrijven. Want dat is wat ik doe in het dagelijks leven. Ik ben ZZP’er en mijn bedrijf heet maaike heeft tekst. Ik schrijf in opdracht van bedrijven en instellingen, profit en non-profit. Mijn specialisatie is dat ik generalist ben, ik heb een brede belangstelling. Ik woon ruim twintig jaar in Overveen, met mijn man en onze kat. Zoon Max en dochter Eva zijn inmiddels het huis uit en studeren allebei.


Elly Klaassen, penningmeester

Ruim twintig jaar heb ik in de filmindustrie gewerkt als zelfstandig film- en tvproducent en zakelijk leider van een 2e fase HBO filmopleiding, en daarna als projectsecretaris/-leider in de ICT. Op dit moment werk ik als fondsenwerver voor het Klederdracht Museum in Amsterdam. Betrokken bij DuurzaamOverveen als penningmeester sinds 2015 omdat ik de noodzaak voel voor een meer duurzame manier van leven, en daar op buurtniveau enthousiasme voor wil kweken. Wij hebben sinds 5 jaar zonnepanelen op het dak van ons huis en zonnestroomdelen in de Fablo hal. Verder hebben we een gedeelte van de hemelwaterafvoer afgekoppeld zodat er een grote reservevoorraad regenwater opgeslagen is voor droge tijden, de overloop gaat regelrecht naar het grondwater.


Caspar Honee, ondersteuner

Graag draag ik een steentje bij aan DuurzaamOverveen. Een buurt-auto, groene energie of een buurt-schuur zijn ideeën die we prima samen kunnen realiseren.