Dorpsgericht Energie Besparen

Op initiatief van Vereniging Duurzaam Overveen is het ‘Dorpsgericht Energiebesparingsproject Bloemendaal’ ontwikkeld.

Binnen de regio worden momenteel een aantal initiatieven gestart om daken van gebouwen te voorzien van zonnepanelen ten behoeve van omwonenden. In Haarlem heeft het project op de Fablo tennishal hier voor een doorbraak gezorgd. Inmiddels zijn andere projecten in Haarlem al gerealiseerd en staan er nieuwe op stapel. Eén ervan betreft het dak van het Nova College aan de Westelijke Randweg. Deze projecten mogen zich verheugen in grote belangstelling van omwonenden. Zie ook: https://kennemerenergie.nl/2018/03/23/enorme-belangstelling-zonnestroomd…

Het momentum is daar en het is dus tijd om door te pakken, ook in Overveen en de rest van de gemeente Bloemendaal! Vandaar de oproep: heb jezelf of heeft jouw organisatie een dak van enige omvang dat geschikt zou kunnen zijn voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen (minimaal zo’n 250 stuks, ongeveer 400m²), meld je dan aan bij de vereniging Duurzaam Overveen (secretaris-penningmeester@duurzaamoverveen.nl). Samen met Kennemer Energie kunnen we dan kijken of je dak geschikt is (te maken) voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee!

Een dorpskerngerichte aanpak met inzet van onafhankelijke en lokale partijen kan bewoners ontzorgen, biedt vertrouwen en maakt dat bewoners samen concrete stappen kunnen nemen.

Samen met de gemeente Bloemendaal en Het Duurzaam Bouwloket heeft Vereniging Duurzaam Overveen sinds haar bestaan diverse acties georganiseerd om woningeigenaren te informeren en de ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Tijdens bewonersavonden in de dorpskernen Overveen en Bloemendaal werden informatieve pitches gehouden en schreven meer dan 100 bewoners zich in voor collectieve inkoopacties van energetische maatregelen, te weten:

  • Spouwmuurisolatie
  • Vloerisolatie
  • Zonnepanelen

Overige vormen van energiebesparing zijn te vinden op https://www.energieaanbieding.nl/bespaartips

Waarom is de collectieve inkoopactie voor jou interessant?

Het Duurzaam Bouwloket begeleid de bewoners die de taak van ambassadeur op zich namen, bij het uitvragen en vergelijken van de offertes bij lokale installateurs en bouwbedrijven. Het Duurzaam Bouwloket beschikt over de deskundigheid om goed te kunnen adviseren over gecertificeerde bedrijven en is tegelijkertijd een onafhankelijke sparringpartner voor de ambassadeurs bij het beoordelen van de offertes.

Indien je je bij het Duurzaam Bouwloket hebt aangemeld voor de collectieve inkoopacties krijg je binnenkort (vrijblijvend) het aanbod per mail toegestuurd.

 Gratis maatwerkadviezen van referentiewoningen

Wil je eerst eens (een van) de maatwerkadviezen bekijken die werden gepresenteerd op de bewonersavonden? Dat kan, deze maatwerkadviezen van referentiewoningen in Overveen en Bloemendaal zijn gratis beschikbaar en opvraagbaar via info@duurzaambouwloket.nl.

Heb je nog vragen?

Voor alle vragen over het verduurzamen van uw woning kun je contact opnemen met Roy Langedijk of Raoul Santibanez van het Duurzaam Bouwloket. Zij zijn bereikbaar via info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch via (072) 743 39 56. Ook op de website www.duurzaambouwloket.nl kun je terecht voor informatie over de mogelijkheden om je woning te verduurzamen. En, ook op de site binnenkort: Portretten van Duurzame Overveense en Bloemendaalse koplopers!!