Dorpsgericht Energie Besparen

Op initiatief van Vereniging DuurzaamOverveen is het ‘Dorpsgericht Energiebesparingsproject Bloemendaal’ ontwikkeld.

Een dorpskerngerichte aanpak met inzet van onafhankelijke en lokale partijen kan bewoners ontzorgen, biedt vertrouwen en maakt dat bewoners samen concrete stappen kunnen nemen.

Het project start in de dorpskernen Overveen en Bloemendaal en wordt later uitgebreid naar de andere dorpen van de gemeente.

Inmiddels zijn is eveneens de tweede serie informatie-avonden acter de rug. Ze werden beide goed bezocht en stonden in het teken van de maatregelen die u kunt nemen voor het verduurzamen van uw woning. Op basis van het aantal aanmeldingen zijn er drie collectieve inkoopacties gestart:

  • Spouwmuurisolatie (39 aanmeldingen)
  • Vloerisolatie (36 aanmeldingen)             
  • Zonnepanelen (39 aanmeldingen)

Wilt u ook nog meedoen? Dit kan! Stuurt u dan een mailtje naar info@duurzaambouwloket.nl o.v.v. Duurzaam Bloemendaal. Hoe meer mensen meedoen met een groepsaankoop, des te scherper wordt de prijs!

Waarom is de collectieve inkoopactie voor u interessant?

Het Duurzaam Bouwloket begeleid de bewoners die de taak van ambassadeur op zich namen, bij het uitvragen en vergelijken van de offertes bij lokale installateurs en bouwbedrijven. Het Duurzaam Bouwloket beschikt over de deskundigheid om goed te kunnen adviseren over gecertificeerde bedrijven en is tegelijkertijd een onafhankelijke sparringpartner voor de ambassadeurs bij het beoordelen van de offertes.

Indien u zich heeft aangemeld voor de collectieve inkoopacties krijgt u binnenkort (vrijblijvend) het aanbod per mail toegestuurd.

Gratis maatwerkadviezen van referentiewoningen

Wilt u eerst eens (een van) de maatwerkadviezen bekijken die werden gepresenteerd op de bewonersavonden? Dat kan, deze maatwerkadviezen van referentiewoningen in Overveen en Bloemendaal zijn gratis beschikbaar en opvraagbaar via info@duurzaambouwloket.nl.

Heeft u vragen?

Voor alle vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u contact opnemen met Roy Langedijk of Raoul Santibanez van het Duurzaam Bouwloket. Zij zijn bereikbaar via info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch via (072) 743 39 56. Ook op de website www.duurzaambouwloket.nl kunt u terecht voor informatie over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. En, ook op de site binnenkort: Portretten van Duurzame Overveense en Bloemendaalse koplopers!!