Warmtescan woningen

Een warmtescan van uw huis laten maken? 

Het winterseizoen waarin infrarood scans kunnen worden gemaakt is ten einde. Wij hopen u volgend seizoen weer van dienst te kunnen zijn. In overleg met onze collega’s van “De Energieke Burger” in Vogelenzang hebben we besloten het komende seizoen nauw(er)te gaan samenwerken. Klik op deze link voor meer informatie.

Ook dit winterseizoen biedt Vereniging Duurzaam Overveen u de mogelijkheid om een warmtescan van uw huis te laten maken. De warmtescan bestaat uit een aantal Infrarood foto’s van de buitenzijde van uw woning . Met deze foto’s is het mogelijk warmtelekken op te sporen zoals: langs kozijnen, slecht geïsoleerde muren of zoiets eenvoudigs als de brievenbus.

Vereniging Duurzaam Overveen participeert in het zgn. RRE-project (Regeling Reductie Energieverbruik), opgezet door de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort met als doel om gemeenschappelijk te komen tot een substantiële energie reductie. Gemeente Haarlem is de projectleider. Kosten van ondernomen acties worden (deels) betaald uit de Urgenda gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van de uitkomst van het Urgenda proces. Verantwoording van de besteding van deze gelden richting Overheid (Duurzaam Overveen ontvangt een bescheiden tegemoetkoming in de kosten) geschiedt op basis van postcode en huisnummer. Deelnemers aan de infrarood scan die op basis van privacy niet willen dat hun postcode en huisnummer aan de projectleiding worden doorgegeven dienen dat door te geven aan de vrijwilliger die de foto’s komt maken.

Voor het maken van de warmtescan en de rapportage daarvan wordt een eigen bijdrage van €15 gevraagd voor “rijtjes”huizen en €25 voor vrijstaande woningen. Hierboven ziet u een voorbeeld van een Infrarood foto. Deze foto’s dienen onder gunstige omstandigheden gemaakt te worden: minimaal 15 graden temperatuurverschil tussen binnen en buiten, weinig wind, geen neerslag en niet al te zonnig. De winterperiode is daarvoor het meest geschikt.

De scans worden alleen uitgevoerd in Overveen, dus niet in andere dorpskernen binnen de gemeente Bloemendaal.

Wellicht zet de warmtescan u aan om gericht maatregelen te nemen of om nadere informatie op te vragen bij Duurzaam Overveen https://duurzaamoverveen.nl of bij deskundigen van bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl.

Geïnteresseerd?

 • Aanmelden kan door een mail te sturen naar warmtescan@duurzaamoverveen.nl
 • Er wordt contact met u opgenomen en nadere informatie uitgewisseld.
 • Wanneer de verwachtte weersomstandigheden gunstig zijn wordt een afspraak gemaakt.
 • Op de dag van de afspraak dient u zoveel mogelijk alle ruimten in het huis te verwarmen.
 • Er worden ca. 20 tot 25 foto’s van de buitenzijde van het huis genomen.
 • Binnen ca. 2 weken ontvangt u een rapport met daarin de warmtefoto’s van uw woning inclusief een beknopte analyse.

Belangrijk om te weten:

De resolutie van Infrarood foto’s is aanmerkelijk lager dan gewone foto’s en zijn daardoor wat “lastiger te lezen”. De gebruikte camera behoort tot het middensegment.

 • Verwacht geen uitgebreide thermografische analyse of bouwkundige adviezen. Foto’s en rapportage worden verzorgd door een “goedwillende maar wel terzake kundige vrijwilliger”.
 • Afspraken kunnen afgezegd worden, met name bij ongunstige weersomstandigheden.

Coronamaatregelen:

Uiteraard zullen tijdens de warmtescans de Coronarichtlijnen volledig gevolgd worden. In vergelijking tot vorige seizoenen zijn er dit jaar daarom de volgende aanpassingen in de werkwijze:

 • Er worden uitsluitend foto’s van de buitenzijde van de woning uitgevoerd, dus geen foto’s van binnenuit.
 • Er wordt na afloop geen eerste indruk van de scan “aan de keukentafel” doorgesproken.
 • Betaling zal niet meer contant worden gedaan, maar via bankoverschrijving aan de Vereniging Duurzaam Overveen op rekeningnummer NL39 ABNA 0882 1378 40 o.v.v. warmtecan. Zodra de betaling is ontvangen zal het rapport worden toegestuurd.