Warmtescan woningen

Duurzame warmtescan van uw woning
Bij veel woningen, en zeker bij de wat oudere woningen, blijkt een substantieel energieverlies op te treden als gevolg van het weglekken van warmte naar buiten via kozijnen, kieren en spleten. Deze verloren warmte zal binnenshuis moeten worden gecompenseerd door extra warmte vanuit het verwarmingssysteem waarvan vervolgens weer een deel naar buiten verdwijnt.

Hoe werkt het
Door middel van infrarood foto’s van de buitenkant van de woning kunnen de plekken worden bepaald waar die warmte weglekt. Daarmee kan men adequate maatregelen treffen om dat weglekken te voorkomen door bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) isolatie of het afdichten van kieren in ramen en deuren. Na afloop van de metingen ontvangt de aanvrager binnen twee weken een gedetailleerd rapport voorzien van de foto’s van de plekken waar het warmteverlies optreedt. Het rapport bevat ook een beknopte analyse en eventueel aanbevelingen. Daarmee kan de eigenaar of bewoner van de woning zelf aan de slag voor het aanbrengen van de nodige verbeteringen.

Kan het bij alle woningen?
Ja, in principe maakt de grootte van de woning geen verschil, bij grote woningen worden meer foto’s gemaakt en zal de rapportage wat uitgebreider zijn en zal het allemaal wat meer tijd kosten. De duur van de scan is bij een gemiddelde woning 30 tot 45 minuten. Er worden ca 10 tot 15 foto’s van de buitenzijde genomen.

Wanneer gaat het gebeuren?
De vrijwilliger die de foto’s maakt kan daarvoor een woensdagochtend inplannen, een weekend of een aantal dagen gedurende de aanstaande Kerstvakantie (week 1 en week 52).
De afspraken worden gemaakt op basis van de beschikbare tijd van de vrijwilliger en van de buitentemperatuur. Wanneer deze te hoog is of wanneer het buiten te vochtig is heeft het maken van de scan geen zin.

OP DIT MOMENT HEBBEN WIJ HET MAXIMUM AANTAL METINGEN BEREIKT. WIJ KUNNEN DEZE WINTER -VOORLOPIG- GEEN NIEUWE AANVRAGEN AANNEMEN. NIEUWE AANMELDERS KOMEN OP EEN WACHTLIJST.

Zijn er kosten aan verbonden?
Voor elke afgeronde meting en rapportage vraagt Duurzaam Overveen een bijdrage in de kosten. Deze zijn afhankelijk van het type woning. Voor “Rijtjes”woningen bedragen de kosten €15.-, voor vrijstaande woningen €25.-. Te voldoen (liefst gepast) na de fotoshoot.

Tot slot
De metingen worden uitgevoerd door een vrijwilliger met een beperkt beschikbare tijd; vandaar dat deze dienst (voorlopig) alleen beschikbaar is voor inwoners van de dorpskern Overveen. Een infrarood(warmte)scan kan men aanvragen bij warmtescan@duurzaamoverveen.nl. De evaluatie van het seizoen 2018-2019 is beschikbaar alsook de evaluatie van het seizoen 2019-2020.