Een duurzaam 2024

De overheid, het bedrijfsleven en heel veel burgers van Nederland zijn er inmiddels wel van doordrongen: Duurzaam is de toekomst. Het akkoord van Parijs is alweer ruim 10jaar geleden getekend en, hoewel de euforie misschien iets is getemperd, worden de plannen steeds concreter. Er is reden voor optimisme en dus tijd om door te pakken in het nieuwe jaar.
 
Natuurlijk geldt dat ook voor ons Overveners en Duurzaam Overveen kan daarbij helpen. Kijkt u eens naar de verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daar gaan we komend jaar zoveel als mogelijk  mee door.  In principe is er ongeveer iedere 6 weken een Repair Café, in 2024 staat dat acht keer gepland.  De vaste ploeg van reparateurs kan samen met u vaak uw defecte apparaat, kledingstuk of wat dan ook, behoeden voor de afvalberg. En twee maal per jaar is er het Kledingruil Café. . Nog een voorbeeld: de Duurzame Meettas. Ook in 2024 is die gewoon beschikbaar voor iedereen die wil weten wat het (sluip)verbruik is van al die apparaten in huis. Gewoon gratis! Reken maar dat je onduurzame “ontdekkingen” zult doen, die vaak met kleine maatregelen kunnen worden verholpen.