Warmtescan woningen

Wij kunnen –op dit momenten wegens de vele aanvragen- helaas geen verzoeken meer honoreren in verband met de beschikbaarheid van de fotograaf.

Infrarood(warmte)scan van uw woning
Duurzaam Overveen beschikt daarvoor over een  moderne infrarood camera met up-to-date rapportage mogelijkheden voor het kunnen uitvoeren van warmteverlies metingen aan uw woning. Na aanmelding maken wij daarvoor een afspraak met u. Meer informatie vindt u op de desbetreffende pagina op onze website.

Indien er belangstellenden zijn uit de andere dorpskernen van de gemeente Bloemendaal om door ons te worden opgeleid tot “warmtescan-fotograaf” dan zouden wij meer aanvragen kunnen behandelen en ook aanvragen uit de andere dorpskern kunnen honoreren. Graag aanmelden via secretaris-penningmeester@duurzaamoverveen.nl

Een aanvraag voor deze metingen kunt u richten aan warmtescan@duurzaamoverveen.nl

Repair Café Overveen

Het bestuur van buurtvereniging Tinholt heeft besloten het gebouw tot zeker eind mei gesloten te houden in verband met COVID-19.  De geplande Repair Café’s van 6 maart, 3 april en 22 mei vervallen daarmee.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op 26 juni; 25 september; 6 november en 18 december. Raadpleeg regelmatig deze website voor de actuele informatie.

Het Repair Café Overveenwordt gehouden in het sfeervolle gebouw Tinholt van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17.

   

Voor 2020 zijn zijn er geen activiteiten meer in verband met het Corona virus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons Repair Café Overveen. Berichten voor het Repair Café Overveen kunt u sturen naar ons emailadres repaircafe@duurzaamoverveen.nl

Kledingruilcafé

Omdat het bestuur van buurtvereniging Tinholt heeft besloten het gebouw tot zeker eind mei gesloten te houden vervalt het voorlopig geplande Kledingruil Café van 3 april.

Raadpleeg regelmatig deze website voor de actuele stand van zaken.

Het kledingruilcafé wordt gehouden in het sfeervolle gebouw van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17 Overveen.

Veilig zelf eenvoudige elektrische reparaties uitvoeren

Het corona virus is mede oorzaak dat onderstaande bijeenkomst wordt uitgesteld tot later. Ook bleken te weinig deelnemers op dezelfde dag te kunnen waardoor de noodzaak ontstond om tweemaal bijeen te komen. Daar hebben we niet toe besloten omdat de kosten dan te hoog zouden worden. De coördinator van het Repair Café Vogelenzang is de woordvoerder en zal jullie regelmatig geïnformeerd houden.

.