Repair Café Overveen

Het Repair Café Overveen is in 2019 in het sfeervolle gebouw Tinholt van de Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17, aanwezig op onderstaande zaterdagen tussen 13:00 en 16:00 uur: 16 november en 21 december.

   

Voor 2020 zijn de onderstaande zaterdagen vastgelegd tussen 13:00 en 16:00 uur: 18 januari; 29 februari; 4 april; 16 mei; 27 juni; 19 september; 31 oktober , 19 december.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over ons Repair Café Overveen.

Duurzame meetdienst

De winter nadert en wordt het weer mogelijk om een beroep te doen op onze duurzame meetdienst om te bepalen op welke plaatsen uw wonoing “warmte lekt” en om adviezen te ontvangen hoe zoiets kan worden voorkomen c.q. kan worden verholpen. Dit alles in het kader van energie-transitie voor woningen. Duurzaam Overveen beschikt daarvoor over een zeer moderne infrarood camera met up-to-date rapportage mogelijkheden. De evaluatie van het seizoen 2018-2019 is beschikbaar. Meer informatie vindt u op onze website pagina.